Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Doktorandská škola

Na PF UMB sme sa rozhodli rozvíjať kontinuálny a systematický model podpory doktorandov. Túto úlohu zastrešuje na fakulte Centrum edukačného výskumu, podpora doktorandov patrí medzi jeho hlavné úlohy. V akademickom roku 2017/2018 sa centru podarilo získať na realizáciu tejto myšlienky aj finančnú podporu z grantovej schémy KEGA a táto podpora pokračuje aj v tomto AR 2019/2020.

V rámci doktorandskej školy vznikli okrem iného aj:

Na tomto mieste si môžete pozrieť video o našej doktorandskej škole:

Napísali o nás:

Doktorandská škola