RSS RSS print

Ponuka študentskej stáže v Styčnej kancelárií pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

Dovoľte mi informovať Vás o možnosti stáže pre študentov a študentky v Styčnej kancelárií pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) s možným nástupom od januára 2018. Dĺžka stáže je od 3 do 6 mesiacov a je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o oblasť vedy, výskumu a inovácií v Európskej únií.


Deadline na zaslanie životopisu a motivačného listu v slovenskom a anglickom jazyku na slord@cvtisr.sk je do 6. októbra 2017.


Podmienky stáže a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.slord.sk.

Kontaktný formulár

=