RSS RSS print

"Vzdelanie pre novú generáciu"

Chceš spoznať ľudskú myseľ?
Láka Ťa práca s deťmi či staršími?
Maľuješ, spievaš, hráš na hudobný nástroj?
Túžiš pomáhať iným?

Potom ponuka Pedagogickej fakulty UMB je práve pre Teba:

 • andragogika,
 • psychológia,
 • pedagogika – vychovávateľstvo,
 • sociálna pedagogika,
 • sociálna práca,
 • evanjelikálna teológia a misia,
 • učiteľstvo pedagogiky,
 • predškolská a elementárna pedagogika,
 • učiteľstvo etickej výchovy,
 • učiteľstvo výchovy k občianstvu,
 • učiteľstvo výtvarného umenia,
 • učiteľstvo psychológie,
 • učiteľstvo hudobného umenia,
 • školské hudobné súbory.

Uplatnenie absolventov je najmä v týchto oblastiach:
• učiteľ materskej, základnej, strednej a vysokej školy,
• centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
• štátna a verejná správa,
• verejný sektor,
• podnikateľská sféra,
• zariadenia sociálnych služieb,
• kultúrno-osvetové zariadenia,
• zariadenia výchovnej prevencie a náhradnej výchovy,
• voľnočasové aktivity.

Kontaktný formulár

=