RSS RSS print

Elektronická prihláška na vysokú školu

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme PF UMB - https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 32 €, a zároveň ju zašle i v písomnej forme na adresu: Pedagogická fakulta UMB, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica.

Pokračovať na elektronickú prihlášku

Kontaktný formulár

=