RSS RSS print

Súťaž študentských krátkych filmov this human world 2018

Súťaž študentských krátkych filmov 2018
this human world 2018

Poslanie a cieľ súťaže
Každoročný filmový festival o ľudských právach this human world (thw) opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2018 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku.
Do súťaže sa môžu zapojiť 10 až 20 roční žiaci a žiačky, študenti aj študentky, individuálne alebo ako trieda, s krátkym filmom na tému jedného z článkov Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Témou tohtoročnej súťaže je „70 rokov Všeobecnej deklarácie ľudských práv – Ženy sa stavajú za svoje práva“.
Pri príležitosti tohtoročného 70.výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv bude dôraz tohto školského projektu kladený na ženy a deti. Nasledovné otázky by mohli súťažiacim pomôcť pri koncipovaní ich súťažného príspevku:
Aká bola situácia žien pred 70 rokmi v porovnaní s dneškom? Ako sa vyvíjali práva žien za posledných 70 rokov? Je dnes rovnosť zaužívaná v bežnom živote ľudí? Aká je situácia na Slovensku a ako to vyzerá v ďalších krajinách?
Radi by sme súťažiacich povzbudili, aby sa pozreli aj na situáciu žien a dievčat, ktoré utiekli zo svojej krajiny. Prečo musia utekať? Aká je ich situácia dnes?
Cieľom tejto súťaže je priblížiť mladým ľuďom ľudské práva a 30 článkov medzinárodnej deklarácie ľudských práv, dať im priestor kriticky uvažovať o ľudskoprávnych témach a ponúknuť nadšeným mladým filmovým
tvorcom platformu, kde môžu predstaviť svoje práce.
Súťažné filmové príspevky bude hodnotiť medzinárodná porota zložená z výrazných
osobností.

Bližšie informácie v prílohe.

 

Kontaktný formulár

=