Základné informácie pre študentstvo k výučbe v ZS AR 2021/2022

Externá forma štúdia (k 23. 9. 2021)
Externé vyučovanie bude prebiehať od 24.9.2021 nasledovne:

(1) Forma výučby:
Vyučujúci a vyučujúce jednotlivých predmetov cez moodle zverejnia informácie o forme výučby. Jednotlivé predmety môžu mať rôznu formu.

(2) Aktivovanie študentských emailových adries: 
Je potrebné z vašej strany si sledovať aj študentské emailové kontá, kde dostávate aktuálne informácie. V prípade potreby (nedostatočné informácie, technické problémy, otázky) odporúčame študentom a študentkám kontaktovať priamo konkrétnych vyučujúcich emailom.

Nezabudnite si prečítať aj všeobecné informácie pre všetkých aktérov vzdellávania na PF UMB  súvisiace s protokolom OTP.

Denná forma štúdia (k 23. 9. 2021)
Na základe platného Harmonogramu štúdia na PF UMB v AR 2021/2022 začína výučba v dennej forme štúdia prezenčne s uplatnením protokolu OTP. Všetky informácie k podmienkam, forme a metóde výučby budú aktualizované v kurzoch predmetov v platforme MOODLE.

Režim od 11.10.2021 do odvolania
Vzhľadom k aktuálnemu vývoju pandemickej situácie sa COVID semafor v BB okrese zmenil z oranžovej farby na červenú. Od pondelka 11.10.2021 to pre našu fakultu a pre vás všetkých znamená až do odvolania (prípadne do aktualizácie), že:

  • fungujeme v režime OTP aj naďalej,
  • v interiéri fakulty je povinné nosiť respirátor FFP2,
  • v organizácii výučby  sa riadite pokynmi vyučujúcich, ktoré zverejňujú a aktualizujú v kurzoch jednotlivých predmetov v platforme moodle.

O akýchkoľvek zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom informačný ch systémov PF UMB.

Nezabudnite si prečítať aj všeobecné informácie pre všetkých aktérov vzdellávania na PF UMB  súvisiace s protokolom OTP.