Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Všeobecné spoločné informácie pre všetkých aktérov vzdelávania na PF UMB

V súlade so schváleným Harmonogramom štúdia na PF UMB pre AR 2021/2022 výučba v novom AR 2021/2022 bude prebiehať
od 20. septembra 2021 prezenčne v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) podľa zverejneného rozvrhu vo všetkých stupňoch dennej a externej formy štúdia.

V záujme ochrany verejného zdravia, zdravia všetkých aktérov vzdelávania na našej fakulte (univerzite) a v snahe udržať prezenčnú výučbu čo najdlhšie, sme na celej univerzite prijali pravidlo o uplatnení protokolu OTP na základe rozhodnutia Krízového štábu UMB, Kolégia rektora UMB, Grémia dekanky PF UMB, rešpektujúc odporúčania prijaté na základe platnej legislatívy, uznesení Vlády SR, vyhlášok, opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a ďalších štátnych orgánov.

Pod OTP sa chápu výlučne osoby, ktoré sú plne očkovanétestované (v závislosti od stupňa rizika) alebo sú po prekonaní ochorenia COVID-19 (za ostatných 180 dní).

Pre študentov a študentky, ktorí nespĺňajú protokol OTP, budú pred začiatkom výučby v zimnom semestri zverejnené informácie na webe fakulty a distribuované prostredníctvom študentských mailov najneskôr 17. 9. 2021.

O akýchkoľvek zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom informačných systémov PF UMB.

Všeobecné  pravidlá pri vstupe do všetkých priestorov fakulty a počas pobytu v nich

S účinnosťou od 13.9.2021 pre všetkých platí:

  • prejsť protokolom OTP pri označenom vstupe do budovy,
  • povinnosť nosiť rúško,
  • dodržiavať dôslednú hygienu rúk,
  • dezinfikovať si ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vrátniciach, chodbách, schodiskách a toaletách,
  • dodržiavať sociálny odstup,
  • nezhromažďovať sa na chodbách, v učebniach a v kanceláriách,
  • dodržiavať ďalšie priebežne aktualizované nariadenia a odporúčania v rámci COVID-19 automatu. 

V prípade, ak má študent (vrátane doktorandov) alebo zamestnanec podozrenie na ochorenie COVID-19, bol v kontakte s nakazenou osobou, bol kontaktovaný RÚVZ, prípadne sa vrátil z rizikovej krajiny alebo rizikovej oblasti (ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na tomto odkaze):  je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kontaktnú osobu Krízového štábu PF UMB: PhDr. Martina Straková: martina.strakova@umb.sk

Zamestnanci, študenti a študentky PF UMB (vrátane doktorandov) informujú kontaktnú osobu Krízového štábu PF UMB mailom na martina.strakova@umb.sk a zároveň informujú vedúceho príslušného pracoviska.

Užitočné odkazy:
Usmernenie UMB  [31. 8. .2021]
Začiatok akademického roku 2021/2022 na UMB 
Semafor UMB
Platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR [2.9.2021]
COVID Automat [aktuálne informácie o opatreniach v príslušných okresoch]
Školský semafor [odporúčania pre VŠ na strane 5]
Usmernenie hlavného hygienika SR k prezenčnej výučbe na vysokých školách [6.9.2021]
Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon o ochrane a podpore verejného zdravia
Informácie pre zahraničných študentov súvisiace s nástupom na štúdium v AR 2021/2022 [11.8.2020]
Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok) [aktuálne znenie]