Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Aktuálne informácie ku covid opatreniam od 25.10.2021

Aktuálne informácie ku covid opatreniam od 25.10.2021 

Vzhľadom k aktuálnemu vývoju pandemickej situácie sa COVID semafor v BB okrese zmenil z červenej farby na bordovú. 
Od pondelka 25.10.2021
to pre našu fakultu a pre vás všetkých znamená až do odvolania (prípadne do aktualizácie), že:

O akýchkoľvek zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom informačný ch systémov PF UMB.