Aktuálne informácie ku covid opatreniam od 25.10.2021

Aktuálne informácie ku covid opatreniam od 25.10.2021 

Vzhľadom k aktuálnemu vývoju pandemickej situácie sa COVID semafor v BB okrese zmenil z červenej farby na bordovú. 
Od pondelka 25.10.2021
to pre našu fakultu a pre vás všetkých znamená až do odvolania (prípadne do aktualizácie), že:

  • naďalej fungujeme v režime OTP,
  • v interiéri fakulty je povinné nosiť respirátor FFP2, nie rúško;
  • všetky druhy praxí pokračujú naďalej v prezenčnej forme (resp. podľa podmienok škôl a školských zariadení);
  • o spôsobe výučby vás budú informovať vyučujúci a vyučujúce prostredníctvom moodlu (najneskôr do 22.10. budú informácie v jednotlivých kurzoch zverejnené).

O akýchkoľvek zmenách vás budeme včas informovať prostredníctvom informačný ch systémov PF UMB.