Uznesenie Akademického senátu Pedagogickej fakulty UMB k súčasnej situácii

Uznesenie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici k súčasnej situácii

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 2.3.2021 rozhodol o pripojení sa k protestu vyhlásenému Univerzitou Komenského v Bratislave. Plne podporuje uznesenie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 1.3.2021.

Zároveň odmieta v plnom znení navrhovanú novelu zákona o vysokých školách. Žiada pri tvorbe nového návrhu novely zákona o vysokých školách otvorenú a transparentnú diskusiu so všetkými zainteresovanými stranami.