Pozvánka na zasadnutie AS PF UMB v Banskej Bystrici