print

Zoznam kandidátok a kandidátov do volieb do AS UMB za volebný obvod PF UMB

Volebná komisia pre voľby do Akademického senátu UMB zverejňuje zoznam kandidátok a kandidátov, ktorí prijali kandidatúru do volieb do zamestnaneckej časti AS UMB a do študentskej časti AS UMB pre obdobie rokov 2019 - 2023 za volebný obvod Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici.

Zoznam kandidátok a kandidátov do volieb do zamestnaneckej časti AS UMB

Zoznam kandidátok a kandidátov do volieb do študentskej časti AS UMB

 

Voľby sa budú konať v pondelok 10. decembra 2018 od 9.00 h do 13.00 h v zasadacej miestnosti katedry andragogiky (miestnosť C 022) na PF UMB v Banskej Bystrici.

 

Kontaktný formulár

=