print

Voľby do AS UMB pre obdobie rokov 2019 - 2023

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,

Akademický senát Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na svojom riadnom zasadnutí dňa 21. novembra 2018 prijal na zabezpečenie volieb do Akademického senátu UMB pre obdobie rokov 2019 - 2023 Volebný poriadok pre voľby do Akademického senátu UMB vo volebnom obvode Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici konané dňa 10. decembra 2018. Celé znenie volebného poriadku nájdete v prílohe ku stránke.

 

 S úctou 

                                                                        PhDr. Marek Stachoň, PhD.
                                                                            predseda AS PF UMB

Kontaktný formulár

=