print

Oznamy AS PF UMB

Vážená Akademická obec PF UMB,

v mene Akademického senátu PF UMB v Banskej Bystrici pozývam Vás na zasadnutie Akademickej obce PF UMB v Banskej Bystrici,
ktoré sa uskutoční v pondelok 8. októbra 2018 o 13.30 h v prednáškovej miestnosti D001.

Rámcový program zasadnutia nájdete v pozvánke v prílohe.

 

PhDr. Marek Stachoň, PhD.
predseda AS PF UMB

 

Prílohy ku stránke:

Kontaktný formulár

=