Mgr. Michaela Souček Vaňová, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pôsobí od roku 2008.

Oblasti odborného záujmu sú školská psychológia, poradenská psychológia a psychoterapia.

Má odborné skúsenosti so psychologickým diagnostikovaním detí a mládeže, vedením poradenského procesu a poskytovaním psychoterapeutickej podpory. Je súčasťou tímu, ktorý poskytuje odborné psychologické poradenstvo študentom UMB.

Počas svojej praxe sa podieľala na organizovaní viacerých konferencií, odborných seminárov a podujatí.

šJe členkou Asociácie školskej psychológie a Slovenskej psychologickej spoločnosti, certifikovanou Sindelar-trénerkou, lektorkou Kurzu efektívneho rodičovstva a psychoterapeutkou vo výcviku gestalt.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 11:00
Piatok
-
Na individuálnych konzultáciách v inom čase je ptorebné dohodnúť sa vopred (uprednostňujem mailovú komunikáciu)

Kontaktný formulár

=