Mgr. art. Martin Urban, PhD.
Katedra hudobnej kultúry
Pedagogická fakulta UMB Ružová 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

umelecký šéf a choreograf Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, reprezentačného telesa UMB.

choreograf a režisér (divadlo, folklórne festivaly, folkloristické kolektívy všetkých stupňov, eventy, netradičné team buildingové a zážitkové aktivity, hudobno tanečný show servis).

metodik pre tanec (predovšetkým ľudový, základy tanca všeobecne, rytmiku a využitie rôznych žánrov v inscenačnej praxi).

metodik pre herecký javiskový pohyb, hudobno pohybové činnosti, predškolskú pohybovú výchovu, iniciačné a tanečno pohybové hry.

metodik pre krajanskú tanečnú kultúru, základy choreografie, tvorivú dramatiku a divadlo, metodiku tanca pre ZUŠ a tanečné konzervatóriá.

vysokoškolský pedagóg pre didaktiku hudobno pohybových súborov, metodiku tanca pre umelecké školstvo, herecký javiskový pohyb, pohybová divadelná spolupráca, školské hudobné súbory so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru, ľudový tanec, spev a hudba.

profesijný životopis:

-         aktívny interpret v telesách FS Vatra Tlmače, US Lúčnica, US Folkus Bratislava, AUS, SĽUK

-         vyštudoval choreografiu ľudového tanca na VŠMU Bratislava ako žiak profesora Nosáľa

-         umelecký vedúci a choreograf profesionálneho telesa VFS Jánošík Zvolen v rokoch 2002 - 2007, 4 celovečerné premiéry, projektová tvorba, koprodukcie s divadlami

-         pedagóg Akadémie umení FDU, herecký pohyb a tanec do 2015, pohybová spolupráca na projektoch 

-         pedagóg Konzervatória J. L. Bellu Banská Bystrica, ľudový tanec od 2005 do 2012

-         odborný asistent Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica (KHK PF UMB) od septembra 2013

-         doktorand KHK PF UMB od 2010 - 2013

-         umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť pri UMB Banská Bystrica od 2009

-         spolupráca  so Štátnou Operou BB, choreografia Krútňavy 2009 (réžia Roman Polák)

-         choreografia a pohybová spolupráca s DJGT Zvolen predstavenia Svadba (Wyspianski), Poplach v hoteli Westminstr 2 (r. Ľ. Paulovič), Orol Tatranský (r. J. Sarvaš)

-         metodická, režijná a choreografická spolupráca so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

-         réžie festivalových programov v Detve, Východnej, Myjave, Heľpe, Klenovci, Tlmačoch a iné

-         choreografická spolupráca v SĽUKu - Potulný tovariš, Mládenecké, Už je po polnoci, Budú hrať

-         choreografia a réžia projektu Pastierska nálada

-         sústavná choreografická práca v amatérskom súborovom prostredí, muzikálová tvorba

-         metodická spolupráca s osvetami  a ochotníckym divadelným prostredím

-         film „Tanec medzi črepinami“ vedľajšia postava Pútnika

-         réžia UMB Bálu 2013, 2014 (www.umbbal.sk)

Konzultačné hodiny

Pondelok
08:15 - 09:45
Utorok
-
Streda
08:15 - 09:45
Štvrtok
-
Piatok
08:15 - 09:45
prosím osobne kontaktovať na 0908170128, prípadne martinurban72@gmail.com

Kontaktný formulár

=