Výber piatich najvýznamnejších publikácií:

 

ADF03 Cesty k zvýšeniu ekologickej validity pedagogických výskumov / Marián Trnka. In Pedagogika.sk : slovenský časopis pre pedagogické vedy : Slovak journal for educational sciences. - [Trnava] : Slovenská pedagogická spoločnosť, 2012. - ISSN 1338-0982. - Roč. 3, č. 1 (2012), s. 5-22. [TRNKA, Marian (100%)]

ADE01 Curricular reform in Slovakia regarding the attitudes of basic school teachers / Štefan Porubský ... [et al.]. In Pedagogická orientace : vědecký časopis České pedagogické společnosti. - Brno : Česká pedagogická společnost, 2015. - ISSN 1211-4669. - Roč. 25, č. 6 (2015), s. 777-797. [PORUBSKÝ, Štefan (30%) - TRNKA, Marian (30%) - POLIACH, Vladimír (30%) - CACHOVANOVÁ, Radka (10%)]

ADE02 Effects of teacher trainers interventions during students´pre-school teaching practice / Alena Doušková, Marian Trnka. In The New educational review / ed. Ingrid Emmerová, Soňa Kariková, Vojtech Korim. - Katowice : Uniwersytet Slaski, Instytut Pedagogiki i Psychologii, 2012. - ISSN 1732-6729. - Vol. 30, no. 4 (2012), pp. 163-175. [DOUŠKOVÁ, Alena (50%) - TRNKA, Marian (50%)]. - Článok je evidovaný v databáze Scopus.

ADM01 Pohľady učiteľov na slovenskú reformu školstva a svoje miesto v nej = Teachers´ views on the Slovak school reform and their position in it / Beata Kosová, Marián Trnka. In Orbis scholae : Kurikulární reforma v ČR a SR 10 let poté: bilance a výzvy pro současnou školu. - Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. - ISSN 1802-4637. - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 95-111. (2018: 5 - H-index, Q4 - SJR Best Q, 0.160 - SJR, 0.168 - SNIP). [KOSOVÁ, Beata (50%) - TRNKA, Marian (50%)]

AAB02 Inkluzívne vzdelávanie - skúsenosť slovenských škôl / Katarína Vančíková, Robert Sabo ... [et al.] ; rec. Marta Horňáková, Jurina Rusnáková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 262 s. [17,80 AH]. - ISBN 978-80-557-1474-5 [BASARABOVÁ, Barbara (2%) - CABANOVÁ, Mariana (7%) - KOSOVÁ, Beata (13%) - LYNCH, Zuzana (6%) - SABO, Róbert (18%) - TRNKA, Marian (25%) - VANČÍKOVÁ, Katarína (27%) - VANÍKOVÁ, Terézia (2%) - HORŇÁKOVÁ, Marta (rec.) - RUSNÁKOVÁ, Jurina (rec.)]

 

Celá poblikačná činnosť tu.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=