• Teória rozvoja osobnosti
  • Prírodovedné a technické vzdelávanie
  • Učebné aktivity v prírode
  • Didaktika prírodovedných a technických predmetov
  • Výberový seminár z didaktiky prírodovedných a technických predmetov
  • Edukačné koncepcie rozvíjania poznania
  • Akčný výskum, meranie a pedagogické diagnostikovanie

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=