Kde ma nájdete

Sokol Milan, prof. akad.mal.
Ružová 13
974 01 Banská Bystica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Absolvent Akadémie krásnych umení (1978) v Krakove (Poľsko). V rokoch 1978 až 1984 pôsobil ako odborný asistent na PF v Banskej Bystrici, v rokoch 1994 až 1996 na Katedre drevárskych výrobkov a dizajnu a Katedre dizajnu Drevárskej fakulty TU vo Zvolene. Od roku 1996 pôsobí na Katedre výtvarnej kultúry PF UMB, kde vyučuje médiá kresby a grafiky. Docentúru zíslal na VŠVU v oblasti voľnej graiky v Bratislave v r. 1995, pofesúru v oblasti výtvarné umenie na Aadémii krásnych umení v Krakove v r. 2008.
Vo svojej tvorbe sa venuje predovšetkým voľnej grafike (farebný linoryt, pečiatková tlač, digitálna tlač, tkaná grafia), ktorú realizuje v polohách voľných grafických listov ako aj v polohe objektu a inštalácie.
Svoje diela doteraz predstavil na 28 domácich a 15 zahraničných individuálnych výstavách a vyše stošesťdesiatich kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí.
Je spoluautorom vysokoškolských skrípt o grafickom umení. Jeho tvorba je reflektovaná v početných výstavných katalógoch a umeleckých monografiách.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
11:30 - 13:00   15:30 - 16:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=