Vážení študenti,
konzultačné hodiny sú stanovené nasledovne:

  • pondelok: 9:00 - 10:00 (určené pre konzultácie spojené so štúdiom)
  • streda: 9:00 - 10:30 (určené pre konzultácie spojené so štúdom a kreditovým systémom)
  • štvrtok: 9:00 - 11:00 (určené pre poradenstvo - študijný poradca)

Prosím, aby ste si konzultácie dohodli vopred prostredníctom e-mailu. Konzultácie v iných termínoch sú možné len v prípade konzultovania záverečných prác.

 

V tejto súvislosti pripomínam povinnosť komunikovať len cez oficiálne mailové adresy. (https://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-andragogiky/oznamy-katedry/e-mailova-komunikacia-studentov-s-vyucujucimi.html)

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 10:00
Utorok
-
Streda
09:00 - 10:30
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Bližšie informácie ku konzultačným hodinám nájdete v oznamoch.

Kontaktný formulár

=