Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Mgr. Martin Schubert, PhD.


Profesijná charakteristika

Mgr. Martin Schubert, PhD.: predmetom jeho vedecko-výskumnej práce je vzdelávanie a učenie sa dospelých z aspektu rôznych teoretických koncepcií (osobitne konštruktivizmus), medzinárodnej komparácie, profesijnej práce a etiky. Schubert je autorom a spoluautorom troch vedeckých monografií, dvoch vysokoškolských učebníc, tridsiatich štyroch vedeckých prác v recenzovaných vedeckých zborníkoch a monografiách, v konferenčných zborníkoch vrátane redaktorských a zostavovateľských prác knižného charakteru vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách. K jeho doposiaľ najvýznamnejším prácam patria: Teoretické koncepcie andragogiky (2017), Komparatívna andragogika (2020), Teórie psychického vývinu (2020), Docilita v andragogickej teórii a praxi (2019). Na svoju publikačnú činnosť doposiaľ eviduje šesťdesiatpäť citácií a ohlasov registrovaných v domácich a zahraničných citačných indexoch, z toho tri citácie registrované v citačných indexoch WoS a Scopus. Schubert je vedúcim projektu VEGA „Konštrukt docility v teórii edukácie dospelých“, Erasmus+ „Development of new andragogical diagnostic approaches and interventions of the adult docility phenomenon“, spoluriešiteľom a koordinátorom projektu APVV „Aplikácia modelu andragogického poradenstva v kontexte profesionalizácie učiteľstva“, ako aj spoluriešiteľom tak prebiehajúcich, ako aj úspešne ukončených projektov VEGA, KEGA, APVV, Erasmus+

Mgr. Martin Schubert, PhD.: Since 2013 he works as a teacher at the Department of Andragogy - Pedagogical Faculty of Matej Bel University in Banská Bystrica. In his research activities he focuses primarily on theoretical concepts of andragogy, specifically constructivism and therefor derived theories of adult learning. He is the author of scientific monograph "Theoretical Concepts of Andragogy" (2017), co-author of three scientific monographs, two textbooks and more than thirty scientific papers published in national and foreign scientific monographs, textbooks and journals with more than 60 citations in national and foreign publications. Since 2018 he has been a leader of VEGA project no. 1/0526/18 "The docility construct in the theory of adult education". In addition, he was a researcher in a number of thematically different scientific and research tasks in the framework of national and international grant schemes (APVV, VEGA, KEGA and Erasmus +).

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:00 - 11:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
10:00 - 11:00
Piatok
-

Kontaktný formulár

=