Predmety v akademickom roku 2020/2021:

 • Náhradná starostlivosť
 • Sociálna patológia
 • Sociálna patológia a prevencia
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna práca s jednotlivcom
 • Sociálna práca s rodinou
 • Sociálna práca so závislým klientom
 • Sociálna prevencia
 • Sociálna prevencia v práci s mládežou
 • Odborná prax 2 (Ekonomika a manažment SP, Bc.)
 • Odborná prax 3 (Sociálna práca Bc.)
 • Odborná prax (Sociálna práca Mgr.)

Tematické plány jednotlivých predmetov a podmienky pre absolvovanie pre denných a externých študentov sú dostupné v systéme LMS Moodle.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
10:00 - 12:00
Štvrtok
-
Piatok
-
Po dohode je možné konzultovať aj iné dni, poprosím hlásiť sa na konzultácie (mimo konzultačných hodín) e-mailom. Ďakujem.

Kontaktný formulár

=