Prof. PaedDr. Milan P a z ú r i k, CSc.,  KHk PF UMB BANSKÁ BYSTRICA

Prehľad umeleckej činnosti - za rok 2015

 

Mladosť -- Novoročný koncert – RKK sv. Michala  Banská Bystrica (20. januára )

CC -- Chrámový Koncert CC – Donovaly (15. februára)

CC -- Koncert CC – LD Kúpele Brusno (12. apríla)

SZMB – Chrámový koncert Banská Štiavnica (17. apríla)

Mladosť -- Výchovné koncerty Lučenec, Banská Bystrica – ZŠ Ďumbierska, ZŠ SNP 20

CC -- Vystúpenie CC na oslavách Ľ. Štúra vo Zvolene (18. apríla)

ABB – Mladosť – Otvárací koncert  Banská Bystrica (7. mája)

ABB – Mladosť – Súťaž sakrálnej tvorby Banská Bystrica (8. mája)

CC -- Sakrálny Koncert Collegium Cantus v Ev. a. v. kostole Hronsek (24.mája)

VZS – Mladosť – Chrámový koncert Hanušovce  (19. júna)

VZS – Mladosť – workshop Vranov nad Topľou (20. júna)

VZS – Mladosť – Galakoncert Vranov nad Topľou  (20. júna)

CC -- Výročný koncert Collegium Cantus  –  aula EF UMB Banská Bystrica (26. júna)

Mladosť  Vystúp. na otvorení Akad. roku 2015/16, aula Beliana UMB (21. septembra)

SZMB  – Chrámový koncert BREZNO – RKK Mazorník  (2. októbra)

SZMB – Hosťovský koncert Krosno - Poľsko (9. októbra)

SZMB – Chrámový koncert, sv. omša Krosno - Poľsko (9. októbra)

CC -- Festival zborov V4 Budapesť – CC – (17. októbra)

Mladosť – UMB mestu – Mesto  UMB - radnica mesta B. Bystrica – (21. októbra)

CC -- Vystúpenie CC na jubilejných oslavách Ev. a. v. kostola vo Važci (25. októbra)

SZMB – Vystúpenie na projekte Ľ. Štúra v MDK  Brezno (29. októbra)

CC -- Vystúpenie CC na XXXV. Festivale VFB v Banskej Bystrici - súťaž (7. novembra)

Mladosť – UMB mestu – Mesto UMB radnica mesta B. Bystrica – (18. novembra)

Mladosť -- Festival zborov V4 Budapešť – (28. novembra)

SZMB  – Festivalový koncert BREZNO – aula SPŠ  (4. decembra)

SZMB  – Adventné vystúpenie BREZNO –  Nám MRŠ  (6. decembra)

Mladosť – Adventný koncert na PF UMB – (17. decembra)