Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová č. 13
97411 Banská Bystrica
Sk

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

 

prof. PaedDr Milan Pazúrik, CSc. (1950) absolvoval v roku 1974 Pedagogickú fakultu a od tohoto roku je členom katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte. V rokoch 2005-2009 bol aj jej vedúcim katedry. Od počiatku sa venuje zborovému spevu, hudobnej pedagogike. V roku 1981 získal titul PaedDr.,v roku 1989 obhájil na PdF Karlovej univerzite v Prahe kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti zborového spevu a v roku 1997 sa na PF UMB habilitoval na docenta v oblasti zborového spevu na vysokých školách a v roku 2007 po úspešnej inaugurácii v Ústí nal Labem v Českej republike prevzal titul a dekrét univerzitného profesora z rúk prezidenta ČR V. Klausa. V roku 1987 absolvoval študijný pobyt na hudobno-pedagogickom inštitúte v Kyjeve (ZSSR) u prof. Avdejevského a doc. A. G. Bolgarského a v roku 1993 na Wyszej pedagogicznej szkole v Bydgoszczi (Poľsko) u prof. S. Matczaka, kde koncertoval i s Akademickým speváckym zborom WPS. Študíjné pobyty absolvoval aj v Belforte (Francúzsko), Barcelone (Španielsko), Báčskom Petrovci (Srbsko-Vojvodina). Olomouci, Ústí nad Labem a Prahe (Česká republika). Pôsobí ako dirigent v speváckych zboroch Mladosť pri PF UMB, Collegium Cantus DMS v Banskej Bystrici a v Speváckom zbore mesta Brezna. Je členom a v súčasnosti i predsedom predstavenstva Speváckeho zboru slovenských učiteľov pri Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. V oblasti zborového spevu sa podieľa publikačne, umelecky i organizačne. Je zakladateľom festivalov Akademická Banská Bystrica, Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne, Festivalu speváckych zborov Matice slovenskej, Adventných stretnutí akademických speváckych zborov a medzinárodných sympózií o zborovom speve CANTUS CHORALIS SLOVACA. Je odborným poradcom pre FIMU (Medzinárodný festival univerzitnej hudby) pre strednú Európu a krajiny V4. Pravidelne organizuje v spolupráci s MS, NOC a UMB letné dirigentské kurzy. Bol členom Poradného zboru pri NOC v Bratislave a člen predstavenstva Asociácie speváckych zborov Slovenska v Košiciach. Je členom medzinárodných a domácich odborných porôt na rôznych podujatiach a festivaloch speváckych zborov. V zmysle spoločenských uznaní je držiteľom Ceny primátora mesta Brezna, Ceny mesta Brezna a titulu Čestný občan mesta Brezna.