Najvýznamnejšie výstupy 

ADM  NIKLOVÁ, M.-ŠAJGALOVÁ, M.: Pupils’ aggressive behaviour towards teachers in elementary schools in Slovakia.In The New educational review. ISSN 1732-6729. Vol. 46, no. 4 (2016), pp. 104-115. [NIKLOVÁ, Miriam (50%) - LIETAVOVÁ, Michaela (50%)] 

ADM  NIKLOVÁ, M.-MAKÚCHOVÁ, J.: Forms of cyber-bullying from the aspect of cyber-victims – elementary and secondary school pupils. In The New educational review. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. ISSN 1732-6729.  Vol. 51, no. 1 (2018), pp. 150-161.[NIKLOVÁ, Miriam (50%) - MAKÚCHOVÁ, Jana (50%)] 

ADE NIKLOVÁ, M.: Prevention of drug addiction at primary and secondary schools on the Slovak Republic. In The New Educational Review. Roč. 19, č. 3-4 (2009). ISSN 1732-6729. pp. 193-204. Vedecká štúdia je evidovaná v databáze WoS a Scopus.

AAB  NIKLOVÁ, M.: Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Občianske združenie Pedagóg. 2009. 157 s. ISBN 978-80-8083-783-9.

ADM NIKLOVÁ, M.-NOVOCKÝ, M.-ZOŠÁKOVÁ, K.: Smartpone addictive behaviour in adolescents. In The New Educational Review. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. ISSN 1732-6729. Vol. 62, no. 4 (2020), pp. 24-33. [NIKLOVÁ, Miriam (45%) - ZOŠÁKOVÁ, Karina (15%) - NOVOCKÝ, Michal (40%)]

ACB  HRONCOVÁ, J.-NIKLOVÁ, M. a kol. 2020 Sociálna pedagogika na Slovensku a v zahraničí - teoretická reflexia a prax. 1. vyd. Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela : Belianum, 2020. 247 s. [15,60 AH]. ISBN 978-80-557-1717-3 [HRONCOVÁ, Jolana (29,4%) - NIKLOVÁ, Miriam (24,4%) - HANESOVÁ, Dana (24,4%) - DULOVICS, Mário (21,8%).

ACB  HRONCOVÁ, J.-NIKLOVÁ, M. a kol. 2020.  Sociológia výchovy a sociálna patológia pre pedagógov. 1. vyd. Žilina : IPV Inštitút priemyselnej výchovy, 2020.  329 s. [22,05 AH]. ISBN 978-80-89902-16-3 [HRONCOVÁ, Jolana (22%) - NIKLOVÁ, Miriam (36%) - DULOVICS, Mário (14%) - HRONEC, Martin (14%) - SÁMELOVÁ, Simona (14%).

ACB EMMEROVÁ, I.-NIKLOVÁ, M.-DULOVICS, M. 2015. Základy mediálnej výchovy pre sociálnych pedagógov a pedagógov. 1. vyd. Banská Bystrica : Belianum, 2015. 190 s. [9,55 AH]. ISBN 978-80-557-0925-3

ADE NIKLOVÁ, M.: Environment´s Impact on the Emergence of Drug Addictions of Children and Youth, Possibilities of their Prevention. In The New educational review. 2007. ISSN 1732-6729. Vol. 12, no. 2 (2007), pp. 63-71. Štúdia je evidovaná v databáze Scopus.

Publikačná činnosť k 8.3. 2021

Konzultačné hodiny

Pondelok
09:00 - 10:00
Utorok
14:00 - 15:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=