V akademickom roku  2020/2021 vyučujem tieto predmety:


Bc:

Kultúrna andragogika Bc.

Základy andragogiky - Andragogika Bc.

Dejiny edukácie dospelých


Mgr.:

Kultúrna andragogika Mgr.

Geragogika

Aktuálne andragogické problémy

 

PhD.:

Teória edukácie dospelých

Kultúrna andragogika

Sociálna andragogika

 

Viac infromácií v LMS MOODLE

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:00 - 11:00
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred telefonicky na čísle: 048/446 4616, alebo e-mailom.

Kontaktný formulár

=