Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

doc. PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D.
Katedra hudobnej kultúry
Ružová ul. č. 13
97411 Banská Bystrica
Slovensko

Profesijná charakteristika

Meno a priezvisko: Mariana Kološtová, doc., Ph.D., PaedDr.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, Ružová 13, 97411 Banská Bystrica, č.t. 048/4464513, e-mail: mariana.kolostova@umb.sk

 

Vyštudovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Svoje pedagogické začiatky spája so ZŠ Školská v Brezne, od roku 1983  s Katedrou hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. V roku 2001 ukončila doktorandské štúdium (Ph.D.) na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave v odbore Hudební teorie a pedagogika. Za docentku sa habilitovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roku 2018. Ako členka vedenia katedry vystriedala viaceré pozície: tajomníčka katedry (1992-1996, 2010-2016), zástupkyňa vedúceho katedry (2004-2009, 2016-2018). Od roku 2019 je vedúcou katedry. V rámci ďalšieho vzdelávania absolvovala viacero kurzov a školení venujúcich sa problematike manažmentu a riadenia vysokoškolského vzdelávania. Vo svojej umelecko-pedagogickej činnosti sa dlhé roky venovala zbormajstrovskej a korepetítorskej činnosti: ako zakladateľka a dirigentka Miešaného speváckeho zboru Cantica paedagogica na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, spoluzakladateľka Miešaného speváckeho zboru Canzona neosolium, zakladateľka a dirigentka detského speváckeho zboru pri Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici. Stála pri zrode dnes už medzinárodne etablovaných podujatí Akademickej Banskej Bystrice – medzinárodného festivalu vysokoškolských speváckych zborov a Cantus Choralis Slovaca – medzinárodného sympózia o zborovom speve. V publikačnej a projektovej činnosti sa prioritne orientuje na hudobnú pedagogiku s akcentovaním dejín, osobností hudobnej výchovy a hudobného vzdelávania na Slovensku. Výraznú mieru jej publikačnej aktivity pokrývajú štúdie venované problematike prípravy učiteľov hudobnej výchovy v primárnej a sekundárnej sfére vzdelávania. Je členkou organizačných výborov medzinárodných interdisciplinárnych vedeckých konferencií, chairmanom medzinárodných konferencií, seminárov, viacnásobnou editorkou zborníkov, členkou redakčnej rady časopisu Múzy v škole, aktívnou posudzovateľkou doktorandských prác a monografií. Aktívne sa podieľa na organizovaní domácich konferencií a podujatí, seminárov a workshopov. Odborne pôsobí v ateliéroch a tvorivých dielňach. Od roku 1993 je členkou Asociácie učiteľov hudby Slovenska (AUHS).

Prehľad najvýznamnejších projektov: 

 • Vedúca projektu grantovej úlohy KEGA " Lexikón osobností slovenskej hudobnej pedagogiky" (2021)
 • Vedúca projektu grantovej úlohy KEGA "Zriadenie Kabinetu hudobnej pedagogiky prioritne orientovaného na osobnosti regionálnej hudobnej pedagogiky, historiografie, dokumentácie a dejín hudobnej výchovy" (2016-2018)
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA a zástupkyňa vedúceho projektu „Príprava na ďalšie vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy v činnej praxi" (2008)
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Prognózy a stratégie hudobného vzdelávania budúcich učiteľov na 1. stupni ZŠ" (2008)
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Exaktné overenie modelu rozšíreného vyučovania hudobnej výchovy na ZŠ Moskovská" (1992).
 • Riešiteľka grantovej úlohy KEGA „Osobnosť učiteľky materskej školy a jej vplyv na rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku" (1990)

Výberová bibliografia: 

 • Belo Felix a Eva Langsteinová. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (v spoluautorstve). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB, 2018. 134 s. ISBN 978-80-557-1462-2.
 • Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (ed.). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2018. ISBN 978-80-557-1461-5.
 • Výrazné osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky Viliam Fedor a Tibor Sedlický. Rec. Belo Felix, Milan Pazúrik. Banská Bystrica : Belianum, UMB, 2015. 154 s. [8,3AH]. ISBN 978-80-557-0723-5 + [1CD]. ISBN978-80-557-0901-7.
 • Kontexty slovenskej hudobnej pedagogiky I. (v spoluautorstve). Rec. Eva Michalová, Milan Pazúrik. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2013. 142 s. ISBN 978-80-557-0553-8.
 • Štefan Kantor. Rec: Vojtech Didi, Mária Strenáčiková. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 84 s. [3,008 AH]. ISBN 80-8083-305-2.

Ďalšia publikačná činnosť (výber): 

 • Creativity and creation in the music education. In SWS international scientific conference on Arts and humanities 2019. Albena, Vol. 6, No. 1. S. 273-280. Sofia: STEF92 Technology, 2019.
 • Vocal creativity in artistic expression. In Transgressions in artistic education. Person-Music-Art : Joint academic Publication. Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyźsza 2016. ISBN 978-83-61955-42-9, s. 59-65.
 • Specifics of Belo Felix's pedagogical activity. In Acta Humanica. ISSN 1336-5126, 2016, roč. 13, č. 1, s. 8-20.
 • The active perception of art music at the lower level of secondary school education (v spoluautorstve). In The Slavonic Pedagogical Studies Journal – The scientific educational journal. ISSN 1339-8660, 2015, roč. 4, No 2, s. 248-258.
 • Capriccioso na fortepian Vojtecha Didieho. In Muzyka, historia, teoria, edukacja. ISSN 2084-5081, 2015, Nr 5, s. 53-61.
 • Music workshop in university education of teachers at the Faculty of Education, Matej Bel University in Banská Bystrica. In Kreatyvność w edukaciji muzicznej : Praca zbiorowa pod redakcją naukovą Macieja Kołodziejskego. Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 2014. ISBN 978-83-7549-190-6, s. 77-90.
 • Preparation for the Further Education of Music Education Teachers in Active Practice - Analysis of Target Group Needs (v spoluautorstve). In The New Educational Review. ISSN 1732-6729, 2008, vol. 15, no. 2, s. 83-92.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
-
Štvrtok
10:40 - 11:40
Piatok
-
Akademický rok 2021/2022 - letný semester, po osobnom dohovore možnosť dohody aj v inom termíne

Kontaktný formulár

=