Mgr. Miroslava Jurečková
FPV UMB - Katedra chémie, Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

Mgr. (2017-2019), Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, št. odbor: učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii biológia - chémia, Diplomová práca: Pohľad do vnútra atómu očami žiakov základných škôl.

Bc. (2014-2017), Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, št. odbor: učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii biológia - chémia, Bakalárska práca: Hodnotenie radiačnej záťaže pacientov podstupujúcich diagnostické vyšetrenia spojené s aplikáciou rádiofarmák na oddeleniach nukleárnej medicíny.

 

Projekty

KEGA 028UMB-4/2019 Celoslovenský online riešiteľský seminár a vzdelávacie sústredenia pre mladých chemikov

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
09:30 - 11:30
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=