Didaktika spoločenskovedných predmetv a etickej výchovy s praxou

Výberový seminár z didaktiky spoločenskovedných predemtvo a etickej výchovy s praxoi

Regionálna výchova

Spoločenskovedné vzdelávanie

Spoločenskovedné učebné aktivity

Školské kluby detí a výchovné programy v ŠKD s praxou

Exkurzia - spoločenskovedné, prírodovedné a technické reálie

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=