Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
Pedagogická fakulta UMB - Katedra EPPg Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

 

Pedagogická, vedecko-výskumná a publikačná činnosť v oblasti primárneho a predprimárneho vzdelávania so zameraním na spoločenskovedné, prírodovedné a technické disciplíny a oblasti - didaktika spoločenskovedných predmetov - vlastivedy, regionálna výchova, kultúrne a prírodné dedičstvo, spoločenskovedné vzdelávanie, environmentálna výchova, spoločenskovedné záujmové činnosti, ŠKD, príprava a realizácia exkurzií s vlastivedným prírodovedným aj technickým zameraním.

 

Vzdelanie:

Magisterské štúdium - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici v odbore Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, špecializácia hudobná výchova

Rigorózna skúška - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, zameranie Biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo

Špecializačné inovačné štúdium  Integrované tematické vyučovanie (1996- 1997)  - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici 

Doktorandské štúdium - Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici v odbore75 -02 - 9 teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania na 1. stupni ZŠ  ukončené obhajobou dizertačnej práce na tému: Kurikulum vlastivedného vyučovania vo 4. ročníku základnej školy.

 

Prax:

Učiteľka - ZŠ Pohronská Polhora

Učiteľka - ZŠ Banská Bystrica, Magurská 16

Odborná asistentka - Katedra vlastivedy a prírodovedy PF UMB v Banskej Bystrici

Odborná asistentka - Katedra etickej výchovy PF UMB v Banskej Bystrici

Odborná asistentka - Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici

 

Doplňujúce vzdelanie a kurzy:

Program Krok za krokom 

Kurz predlekárskej prvej pomoci

Kurz ECDL

Kurz Vizuálna komunikácia na FHV UMB v Banskej Bystrici

Kurz Manažérstvo kvality

Kurz Auditorstvo kvality

 

Projekty:

1997 - Zmeny obsahu vzdelávania

2002 - PF UMB - Regionálna výchova a škola

2011 - MŠVVaŠ - Vzdelávanie a utváranie identity Slovákov žijúcich v zahraničí  - Kvalita vzdelávania a podpora národnej identity na slovenských školách v zahraničí

2011 - KEGA -  Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti vo vysokoškolskej príprave študentov odboru Predškolská a elementárna pedagogika

2014 - Erazmus (Lifelong Learning Programme)- Hemaine  - International Summer School of Heritage Management, Interpretation and Education

2018 - MŠVVaŠ - Vplyv edukačných a sociokultúrnych faktorov na utváranie národnostnej identity

2019 - Umelci v materskej škole - interpretácia umeleckého diela v predprimárnom vzdelávaní

2019 - Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov v primárnom vzdelávaní

2021-  Skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných zamestnancov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Iné:

Odborná komisia pre primárne vzdelávanie pri ŠPÚ - členka

Porota celoslovenskej literárnej súťaže Cesty za poznaním minulosti - členka

Porota medzinárodnej súťaže Olympiáda techniky Plzeň 2016, 2017, 2018, 2019 - členka

 

Prednáškové pobyty:

2011 - Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem, ČR

2014 - Jyväskylän yliopisto, Fínsko

2015 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Poľsko

2016 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi, Poľsko

2017 - Západočeská univerzita, Plzeň, ČR

2018 - Západočeská univerzita, Plzeň, ČR

2019 - Západočeská univerzita, Plzeň, ČR

 

 

 

 
 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
10:00 - 12:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=