Zimný semester 2021/2022:

 Denné štúdium:

 • Propedeutika matematiky
 • Seminár z didaktiky matematiky

Externé štúdium:

 • Propedeutika matematiky
 • Didaktika matematiky s praxou

Letný semester 2021/2022:

Denné štúdium:

 • Metodika rozvíjania matematických predstáv v MŠ
 • Matematika pre elementaristov
 • Metódy riešenia matematických úloh
 • Tvorba interaktívnych materiálov

Externé štúdium:

 • Metodika rozvíjania matematických predstáv v MŠ
 • Matematika pre elementaristov
 • Metódy riešenia matematických úloh

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
07:30 - 09:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=