Kde ma nájdete

Mgr. Miriam Dubovská, PhD.
Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

Profesijná charakteristika

VZDELANIE:

  • Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici  - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - aprobácia: matematika -IVT (Mgr.)
  • Obhajoba dizertačnej práce (PhD.) v odbore 9.1.8 Teória vyučovania matematiky, téma: Assessment. Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
07:40 - 09:40
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie je potrebné vopred si dohodnúť, mailom, alebo telefonicky.

Kontaktný formulár

=