Teória a prax predprimárneho a primárneho vzdelávania 

Emocionálna výchova

Spoločenskovedné vzdelávanie 

Teória rozvoja osobnosti žiaka s praxou

Výberový seminár k didaktike spoločenskovedných predmetov 

Stratégie rozvoja dieťaťa 

Alternatívne školy a inovačné programy 2 

 

Teória rozvoja osobnosti žiaka (jednoodborové štúdium - SZ) 

Teória a prax predprimárneho primárneho vzdelávania (jednoodborové štúdium - SZ)

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
12:30 - 14:30
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné si vopred dohodnúť e-mailom, prípadne telefonicky, konzultácie prebiehajú aj počas dištančnej formy výučby on-line prostredníctvom platformy zoom.

Kontaktný formulár

=