AAB01 KOLOŠTOVÁ, M. a kol. Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (ed.). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2018. ISBN 978-80-557-1461-5.

 

AAB02 MARTINKA, P., BRODNIANSKY, M., PAVLÍK P. INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE V KONTEXTE HUDOBNEJ EDUKÁCIE. Rec. Belo Felix, Marián Janek. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2021. ISBN 978-80-557-1833-0.

 

AAB03 BRODNIANSKY M. HARMÓNIA A HARMONICKÉ CÍTENIE V KONTEXTE HUDOBNEJ EDUKÁCIE. Rec. Belo Felix, Marián Janek. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2021. ISBN 978-80-557-1856-9.

 

ADM FRIDMAN, L., PETRÍK, Š., MARTINKA, P., BRODNIANSKY, M. Experiences and expectationsofstudents and teachers in thefieldofusinge-learning in musiceducation. In Ad Alta : journal of interdisciplinary research. Vol. 10, no. 2 (2020), s. 234-243. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2020. 

 

ADF  BRODNIANSKY, M. Možnosti výskumu harmonického cítenia. In Múzy v škole : recenzovaný časopis prinášajúci teoretické (vedecké) články garantované KHK PdF UMB, praktické ukážky, odborné reflexie, recenzie i dôležité informácie z oblasti edukácie hudby, výtvarnej kultúry, etickej výchovy a estetickej výchovy. Banská Bystrica : Občianske združenie Múzy v škole v spolupráci s FHV a PF UMB v Banskej Bystrici, 2017, roč. 23, č. 1-4 (2017), s 13-24. ISSN 1335-1605

 

ADF BRODNIANSKY, M. Harmonické zvláštnosti vybraný slovenských ľudových piesní. In Múzy v škole : recenzovaný časopis prinášajúci teoretické (vedecké) články garantované KHK PdF UMB a recenznou radou, praktické ukážky, odborné reflexie, recenzie i dôležité informácie z oblasti edukácie hudby, výtvarnej kultúry, etickej výchovy a estetickej výchovy. Roč. 25, č. 1-2 (2019), s. 40-51. - Banská Bystrica : Katedra hudobnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici, 2019

 

ADF BRODNIANSKY, M., MARTINKA, P. E-learning v procese prípravy budúcich učiteľov hudobného umenia. In Múzy v škole : recenzovaný časopis prinášajúci teoretické (vedecké) články garantované KHK PdF UMB, praktické ukážky, odborné reflexie, recenzie i dôležité informácie z oblasti edukácie hudby, výtvarnej kultúry, etickej a estetiskej výchovy. - Banská Bystrica : Občianske združenie Múzy v škole : Občianske združenie Múzy v škole, 2020. - ISSN 1335-1605. - Roč. 26, č. 1-2 (2020), s. 21-28.

 

AFC BRODNIANSKY, M., MARTINKA, P. The impact of music making on music prefferences of students of teaching. In MMK 2019 [elektronický zdroj] : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference / rec. Jaroslav Lipowski, MikołajIwanow ... [et al.]. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019, s. 1072-1080. ISBN 978-80-87952-31-3

 

AFC BRODNIANSKY, M. Belo Felix - výrazná osobnosť slovenskej hudobnej pedagogiky. In Janáčkiana 2018 : sborník z 34. ročníku mezinárodní muzikologické konferenceJanáčkiana 2018 / rec. Michal Nedělka, Jiří Luska. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2019. s. 259-266. ISBN 978-80-7599-090-7

 

AFD BRODNIANSKY, M. Tonalita v slovenskej ľudovej hudbe. In Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie [elektronický zdroj] : zborník príspevkov 2. česko-slovenskej konferencie doktorandov a vedeckých pracovníkov organizovanej v rámci medzinárodného sympózia Cantus choralis Slovaca, Banská Bystrica 21.11.2014 / ed. Dagmar Strmeňová ; rec. Belo Felix, Milan Pazúrik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-557-0820-1. - CD-ROM, s. 19-28.

 

AFC BRODNIANSKY, M.  Harmonické cítenie. In Teorie a praxe hudební výchovy III : sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání zemí V4 v roce 2013 v Praze / ed. Marie Slavíková, Eva Králová, Slávka Kopčáková, Miloš Kodejška ; rec. Marie Slavíková, Jana Hudáková. - 1. vyd. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. - ISBN 978-80-7290-724-3. - S. 246-249.

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=