V akademickom roku 2020/2021 vyučujem tieto predmety:

  

Dejiny hudobnej kultúry (barok, klasicizmus), harmónia a hudobné druhy

 

Dejiny hudobnej kultúry (romantizmus), hudobné formy a hudobný folklór

 

Dejiny hudobnej kultúry (starovek, stredovek, renesancia), náuka o hudobných nástrojoch a harmónia

 

Dejiny hudobnej kultúry (20. storočie) a hudobné formy

 

Hudba a kultúra (komorná) a zborová literatúra

 

Hudobná informatika a počítačová inštrumentácia

 

Improvizácia a štylizácia a vokálna a inštrumentálna interpretácia 2

 

Klavírny sprievod a inštrumentácia

 

Propedeutika muzikológie a hudobná pedagogika, teória a technológia

 

Základy hudobnej edukácie

 

Edukácia hudby v MŠ a ZŠ

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=