Mgr. Michal Brodniansky, PhD.
Katedra hudobnej kultúry


Profesijná charakteristika

Meno a priezvisko: Michal Brodniansky, Mgr., PhD.

Adresa pracoviska: Katedra hudobnej kultúry, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, ružová 13, 974 11 Banská Bystrica, t. č. 048/4464526, e-mail: michal.brodniansky@umb.sk 

 

Vzdelanie:

 

- PhD. Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore didaktika hudobného umenia

- Mgr. Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, SJL - HV

 

Pedagogické aktivity:

 

- Člen komisie pre publikačnú, projektovú a umeleckú činnosť PF UMB.

- Koordinátor ECTS za KHK.

- Člen prípravného výboru festivalu vysokoškolských a stredoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica.

- Člen prípravného výboru medzinárodného sympózia o zborovom speve Cantus Choralis Slovaca.

- V pedagogickej činnosti sa venuje hudobnej teórií, harmónií, hudobným formám, hudobnej informatike a improvizácií a štylizácií. 

 

Výberová bibliografia: 

 

- Alexander Melicher a Vladimír Gajdoš. Osobnosti slovenskej hudobnej pedagogiky (v spoluautorstve). Rec. Jan Mazurek, Dagmar Michálková. Banská Bystrica : Belianum, UMB 2018. ISBN 978-80-557-1461-5.

 

Ďalšia publikačná činnosť:

 

Možnosti výskumu harmonického cítenia. In Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu. Banská Bystrica : Občianske združenie Múzy v škole, 2017.

- Prieniky modernej populárnej hudby do tradičnej ľudovej hudby Slovenska. In Východiská a koncepcie hudobno-tanečnej pedagogiky 2. Zborník z vedeckej konferencie.Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2014 ISBN 978-80-557-0771-6.

-Tonalita v slovenskej ľudovej hudbe. In: Aktuálne trendy teórie a praxe hudobnej edukácie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2014. ISBN 978-80-557-0820-1.

- Harmonické cítenie a jeho skúmanie. In Múzy v škole : časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu. - Banská Bystrica : Občianske združenie Múzy v škole, 2013.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 10:00
Streda
10:00 - 11:00
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=