Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
Katedra hudobnej kultúry


Profesijná charakteristika

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.  je absolventkou Konzervatória v Žiline (dirigovanie a klavír) a študijného programu Hudobná výchova - Hra na klavíri na Žilinskej univerzite v Žiline. Je tiež absolventkou zborového dirigovania na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a doktorandského štúdia zborového dirigovania na Akademii muzycznej v Krakove, Poľsko. V súčasnosti je pedagógom Katedry hudobnej kultúry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a tiež na Základnej umeleckej škole v Žiline. Je dirigentkou speváckeho zboru OMNIA, s ktorým od jeho založenia (2003) dosahuje významné ocenenia doma aj v zahraničí. Zároveň je členkou a umeleckou vedúcou súrodeneckej vokálnej skupiny „B7“ a dirigentkou detského speváckeho zboru na ZUŠ. Okrem pedagogických a dirigentských aktivít tiež komponuje, prednáša na hudobných seminároch, je členkou porôt na speváckych a zborových súťažiach, aktívne sa zapája do medzinárodných hudobných projektov, ako napr.:

- „In Terra Pax“ (medzinárodný spevácky zbor) Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Slovensko

- „Conducting21C“ Stockholm / Švédsko (dirigentské kurzy) spolupráca so zborom Manado State University Choir z Indonézie

- Majstrovské dirigentské kurzy v Saint-Etienne / Francúzsko

- Job-Alike (workshopy pre pedagógov hudby), Amsterdam / Holandsko

Hudobná spolupráca Moniky Bažíkovej zahŕňa aj mená dirigentov ako sú Leoš Svárovský (Česká republika), Przemysław Jeziorowski (Poľsko), Steve Danielson (USA), Simon Chalk (Veľká Británia), André de Quadros (USA), Anthony Trecek-King, Boston (USA), Jean-Baptiste Bertrand (Francúzsko), Pau de Luis Alba (Španielsko) a telesá - Štátny komorný orchester Žilina a Čenstochovská filharmónia.

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=