Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.
Katedra hudobnej kultúry


Profesijná charakteristika

Mgr. art. et Mgr. Monika Bažíková, ArtD.  je absolventkou Konzervatória v Žiline (dirigovanie a klavír) a študijného programu Hudobná výchova - Hra na klavíri na Žilinskej univerzite v Žiline. Je tiež absolventkou zborového dirigovania na Akadémii umenia v Banskej Bystrici a doktorandského štúdia zborového dirigovania na Akademii muzycznej v Krakove, Poľsko. V súčasnosti je pedagógom Katedry hudobnej kultúry na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a tiež na Základnej umeleckej škole v Žiline. Je dirigentkou speváckeho zboru OMNIA, s ktorým od jeho založenia (2003) dosahuje významné ocenenia doma aj v zahraničí. Zároveň je členkou a umeleckou vedúcou súrodeneckej vokálnej skupiny „B7“ a dirigentkou detského speváckeho zboru na ZUŠ. Okrem pedagogických a dirigentských aktivít tiež komponuje, prednáša na hudobných seminároch, je členkou porôt na speváckych a zborových súťažiach, aktívne sa zapája do medzinárodných hudobných projektov, ako napr.:

- „In Terra Pax“ (medzinárodný spevácky zbor) Poľsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Slovensko

- „Conducting21C“ Stockholm / Švédsko (dirigentské kurzy) spolupráca so zborom Manado State University Choir z Indonézie

- Majstrovské dirigentské kurzy v Saint-Etienne / Francúzsko

- Job-Alike (workshopy pre pedagógov hudby), Amsterdam / Holandsko

Hudobná spolupráca Moniky Bažíkovej zahŕňa aj mená dirigentov ako sú Jean-Baptiste Bertrand (Francúzsko), Pau de Luis Alba (Španielsko), Leoš Svárovský (Česká republika), Przemysław Jeziorowski (Poľsko), Jerzy Swoboda (Poľsko), Szymon Wyrzykowski (Poľsko), Steve Danielson (USA), André de Quadros (USA), Anthony Trecek-King (USA), Simon Chalk (Veľká Británia) a telesá - Štátny komorný orchester Žilina a Čenstochovská filharmónia.

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=