Ing. Michal Bartko, PhD.


Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Ing. Michal Bartko, PhD.

 

vek:

45 rokov

narodený:

29. septembra 1973

zamestnanie:

vysokoškolský pedagóg - odborný asistent v študijnom odbore 1.1.3. Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, vyučovanie predmetov: dizajn a architektúra, grafický dizajn, priestorová tvorba

prax:

2002-2016: Pedagogická fakulta UMB, odborný asistent, KVK celý úvazok

2000-2002: Pedagogická fakulta UMB, odborný asistent, KVK čiastočný úvazok

1996-2000: v slobodnom povolaní, dizajnér

vzdelanie:

2013: vysokoškolská pedagogika

2002-2009: PhD., III. stupeň VŠ vzdelávania, 33-39-3 konštrukcie  a procesy výroby drevárskych výrobkov, Téma dizertačnej práce: Empíria empírie (empírový nábytok na Slovensku), TU vo Zvolene

2003-2005: získaná pedagogická spôsobilosť, TU vo Zvolene

1991- 1996: vysokoškolské vzdelanie, TU vo Zvolene, odbor: Dizajn nábytku a drevárskych výrobkov

1987-1991: stredoškolské vzdelanie, Vojenské gymnázium SNP

sociálne zručnosti a kompetencie:

rozvážnosť, racionálnosť, empatia, diskrétnosť, presnosť, práca v tíme

organizačné zručnosti a kompetencie:

vedenie a organizácia práce kolektívu získené skúsenosťami vedením tímu fakultných koordinátorov, Akademického senátu PF UMB a prácou prodekana PF UMB

jazykové znalosti:

anglicky - pokročilo

technické zručnosti a kompetencie:

práca s drevoobrábacími strojmi a machanizmami - celý technologický rozsah výroby nábytku, získané praxou vo výrobnej sfére od 1994

počítačové zručnosti a kompetencie:

SW Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Swish, Corel Draw, AutoCAD na profesiónalnej úrovni, programovanie v ActionScript, HTML, CSS, PHP na pokročilej úrovni, programovanie výrobných liniek, NC a CNC strojov v ISO a XiLOG na pokročilej úrovni

umelecké zručnosti a kompetencie:

veľké skúsenosti aplikované v dizajne, architektúre a voľnej sochárskej tvorbe

ďalšie zručnosti a kompetencie:

stavebné a stavebno - technologické zručnosti

doplňujúce informácie:

hoby: rodina, história, literatúra faktu, výtvarné umenie, turistika, cykloturistika, kutilstvo, poľovnícka kynológia

 

publikačná a umelecká činnosť:

za obdobie rokov 1994-2016 viac ako 200 realizácii z oblasti nábytkového dizajnu, interiérového dizajnu, architektúry, malej architektúry a grafického dizajnu. Tvorba je orientovaná prevažne na koncového užívateľa a prezentovaná na spoločných výstavach.

Zaregistrované výstupy publikačnej činnosti kategórie A: 2

Zaregistrované umelecké výstupy kategórie Z: 7, kategórie Y: 30, kategórie X: 36

výpis umeleckej činnosti: stiahni tu

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
10:40 - 11:20
Utorok
-
Streda
11:25 - 12:05
Štvrtok
-
Piatok
-
Letný semester 2015/16, v čase konania zasadnutia kolégia dekana sa konzultácie nebudú konať

Kontaktný formulár

=