Vzhľadom k situácii, ktorá súvisí s epidémiou korona vírusu, ako už viete, UMB pristúpilo k zmene formy vyučovania na dištančnú formu. Táto zmena sa dotýka aj nášho predmetu Detský tabor v praxi 1, 2.

 

Spolu s kolegyňami sme sa vám v priložených dokumentoch pokúsili zhrnúť všetky najdôležitejšie informácie o podmienkach ukončenia predmetu a o úlohách, ktoré sa s tým spájajú. V prílohách máte:

-        Pokyny k ukončeniu predmetu a úlohy, formulár dramaturgie, formulár scenára na týždenný program - TU

-        Príklad metodiky aktivita – je to formulár, do ktorého by ste mali vpisovať jednotlivé aktivity - TU

-        Témy – ide o material, ktorý sme spolu na poslednej hodine dotváralai, kde sme diskutovali o filozofii, téme detského plenéra – berte to ako inšpiráciu, podnet, námet… - TU

-        Inšpiráciu – ide o už zrealizovaný plenér - TU

 

Časť úlohy môžete spracovať ako skupina (odporúčam cez web, skype a pod.) – toto je ale na vašom rozhodnutí, tak, aby ste všetky opatrenia vlády dodržali (ide najmä o bezpečnosť) a časť úlohy spracujete individuálne.

 

UPOZORNENIE: na študentov a študentky, ktorí sa v lete zúčastnili Detského plenéru, sa tieto informácie nevzťahujú.

 

 

Zároveň vás poprosím, aby ste metodiky aktivít konzultovali nasledovne:

-        Výtvarné činnosti, rôzne techniky, modelovanie, hry s farbami… – s pani Dr. Lipárovou, Dr. Pondělíkovou

-        Hudobné a hudobno-pohybové činnosti (spev, hra na nástroj, na telo, tanec)… – s pani Dr. Strmeňovou  

-        Telovýchovné, prírodovedné, technické, ostatné….. – s Dr. Osvaldovou, Dr. Nemcovou

 

Čo sa týka programov, tie posielajte na moju adresu livia.nemcova@umb.sk, programy budeme spoločne s kolegyňami hodnotiť. Žiadame, aby ste ak budete program robiť v skupine poslali iba raz a v podobe seminárnej práce, teda bude obsahovať meno a priezvisko tvorkýň programu, št. odbory, názov.

 

Čo sa týka individuálnach aktivít, tie posielajte v jednom wordovom súbore tiež v podobe seminárnej práce, teda bude obsahovať meno a priezvisko tvorkýň programu, št. odbory, názov.

 

Všetky tieto činnosti mali byť súčasťou našich kontaktných hodín, žiaľ situácia sa vyvinula tak ako je a my s tým nič neurobíme, preto vás prosíme o pochopenie a zároveň vám podávame pomocnú ruku v podobe on line konzultácií cez emaily. Pokiaľ máte nejaké nejasnosti, prosím kontaktujte mňa, alebo pani Lipárovú (nie je nutné všetky naraz).

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
13:00 - 15:00
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultácie si vopred dohadovať po telefonickom alebo e-mailovom dohovore.

Kontaktný formulár

=