Mgr. Lenka Lipárová, PhD.


Profesijná charakteristika

Študovala v Banskej Bystrici na Fakulte humanitných vied učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v kombinácii výtvarná výchova a francúzsky jazyk. Doktorát absolvovala na Pedagogickej fakulte v odbore predškolskej elementárnej pedagogiky so zameraním na výtvarnú výchovu. Od roku 2013 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa príprave budúcich učiteľov materských a elementárnych škôl v oblastí výtvarnej edukácie. V rámci projektu KEGA 003UMB-4/2019 Stratégie vo výtvarnej edukácii 2 – kontinuita a rozvoj didaktických kompetencií študentov v študijných programoch PF UMB (2019-2021) realizuje v tíme pedagógov výberový predmet detský tábor v praxi, kde sa študenti podieľajú na tvorbe a organizácii programu pre deti využívajúc stratégiu Service-learning. Je autorkou a spoluautorkou odborných článkov a vysokoškolkých učebníc. Má skúsenosti s organizáciou voľnočasových ateliérov pre širšiu verejnosť vo Francúzsku. Podieľala sa na organizovaní viacerých konferencií, napríklad Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie v spolupráci s Katedrou výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

   

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
V čase trvania dištančnej formy výučby ma prosím kontaktujte a dohodneme sa na konzultácii online.

Kontaktný formulár

=