SYLABY

PL- vypracovaný zaslať emailom do 18.3- podľa Zákonníka práce a Ústavy SR

dotazník

vyhodnotenie

 

PL-vypracovaný prosím zaslať do 3.4-vyplniť podľa Zákonníka práca

PL2- vyplnený poslať do 20.4

Témy prác

 

 

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
počas skúškového obdobia, sú konzultačné hodiny vo vopred dohodnutom čase, telefonicky, alebo emailom.

Kontaktný formulár

=