informačný list

témy semestrálnych prác

PL- vypracovaný prosím emailom zaslať do 18.3- vypracovať podľa Trestného zákona

PL-vypracovaný prosím emailom zaslať do 25.3- vypracovať podľa Tretsného zákona

 

prezi TP- inštrukciu máte v emailoch

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
počas skúškového obdobia, sú konzultačné hodiny vo vopred dohodnutom čase, telefonicky, alebo emailom.

Kontaktný formulár

=