• Antropologické a sociologické súsvislosti vvýchovy a vzdelávania
  • Teória a prax primárneho a predprimárneho vzdelávania
  • Multikultúrna výchova
  • Pedagogická prax v MŠ - projekt

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=