Členstvo v domácich a medzinárodných mimovládnych orgánoch a organizáciách:

  • členka Akademického senátu PF UMB v období rokov 2009-2012 a 2016-2017
  • členka Akademického senátu UMB v období rokov 2011-2013
  • členka pracovnej skupiny OSF pre prípravu národnej štúdie on Roma inclusion in early childhood education and care (2016-2018)
  • členka iniciatívy To dá rozum v rámci projektu MESA10 Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy (2017-2020)
     
  • členka Odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika na PF UMB v Banskej Bystrici
  • členka Vedeckej rady PF UMB v Banskej Bystrici
  • predsedníčka odbornej komisie pre predškolské a počiatočné vzdelávanie Štátneho pedagogického ústavu
  • členka stálej pracovnej skupiny rady pre vnútorný systém kvality UMB pre učiteľské študijné programy

 

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
-
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-
Konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom.

Kontaktný formulár

=