PaedDr. Katarína Sokolová, PhD.
Ružová 13
974 01 Banská Bystrica
Sovensko

Oznamy pre študentov

Profesijná charakteristika

Je absolventkou PF v Banskej Bystrici (1984). V rokoch 1985 - 2002 pracovala v Stredoslovenskej (od 1990 - 2006 naz. Štátnej) galérii v Banskej Bystrici ako edukačná pracovníčka a pracovníčka pre PR. Na Katedre Výtvarnej kultúry pracuje od septembra 2002. Vyučuje teoretické predmety z oblasti vizuálnej ultúry a komnkáce, interpretácie výtvarného umenia, teórie a praxe galerijnej pedagogiky. Je spoluautorkou piaich vysokoškolských skrípt, dvoch monografií, viacerých príspevkov vo vedeckých zborníkoch a monografiách vydaných doma a v zahraničí. Vo svojom výskume sa orientuje na problémy výchovy k umeniu a galerijnej edukácie.

Konzultačné hodiny

Pondelok
-
Utorok
09:00 - 11:00
Streda
-
Štvrtok
-
Piatok
-

Kontaktný formulár

=