Stratégie vo výtvarnej edukácii - tvorba nových modelov a študijných materiálov pre študijné odbory

Informácie o projekte

Hlavným cieľom je skvalitniť a zefektívniť didaktickú prípravu študentov programu Učiteľstvo výtvarného umenia prostredníctvom organizovania eventov, workshopov s vyústením do dokumentácie použiteľných techník, didaktických modelov a to v podobe vysokoškolských učebníc určených študentom a digitálneho portálu.

Číslo projektu:KEGA 036UMB-4/2015
Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Mgr. Lenka Kasáčová, PhD.
Zahraničný projekt:nie