Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

KOMUNIKÁCIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

Vážené študentky, vážení študenti.

V čase mimoriadnej situácie Vás žiadame, aby ste využívali MOODLE, e-maily, konferenčné video ale aj ostatné komunikačné kanály s Vašimi vyučujúcimi a ozývali ste sa im.

Ďakujeme