RSS RSS print

KREATÍVNE VZDELÁVANIE 2017

Kreatívne reflexívne emocionálne alternatívne - umelecké vzdelávanie

Katedra výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozýva na štvrtý ročník elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Konferencia sa koná pod záštitou dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PaedDr. Štefana Porubského, PhD.

http://konferencia.kreativnevzdelavanie.sk/

Informácie o konferencii:

doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
daniela.valachova@umb.sk

Kontaktný formulár

=