Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slávnostné otvorenie KRUK

Slávnostné otvorenie Kabinetu rómskeho umenia a kultúry pri Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa konalo 22. októbra 2019 od 10.00 hod. v Aule PF na Ružovej ulici za účasti vedenia UMB a predstaviteľov strategických partnerských inštitúcií a odbornej verejnosti. Súčasťou slávnostného otvorenia KRUK bola aj panelová diskusia zameraná na emancipáciu rómskeho umenia a kultúry v zastúpení odborníčok z danej oblasti. Z vedenia UMB sa na slávnostnom otvorení zúčastnil rektor UMB doc. Ing. Vladimir Hiadlovský, PhD., dekan PF UMB prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. a vedúci Katedry výtvarnej kultúry PF UMB prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Panelovú diskusiu moderovali PhDr. Daniela Kováčová, PhD. a Mgr. art. Emília Rigová, ArtD. Zúčastnili sa na nej títo hostia: Dr. Anna Mirga Kruszelnicka, PhD., doc.Jurina Rusnáková, PhD., Valerie Leray a Zuzana Kumanová, PhD.
V ten istý deň o 17.00 h sa konalo aj slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy Keres Kultúra! v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici (pozvánka a plagát v prílohe).

Fotodokumentácia zo slávnostného otvorenia KRUK

 

Prílohy ku stránke: