Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

KRUK v médiách

O vzniku a činnosti Kabinetu rómskeho umenia a kultúry pri Katedre výtvarnej kultúry PF UMB v Banskej Bystrici informovali viaceré médiá:

https://www.bystricoviny.sk/spravy/kabinet-romskeho-umenia-a-kultury-na-umb-ojedinely-projekt-na-akademickej-pode/ 

https://bystrica.dnes24.sk/novinka-na-bystrickej-umb-otvorila-ojedinely-kabinet-romskeho-umenia-a-kultury-344524

https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/211503/vznikol-kabinet-romskej-kultury-a-umenia